Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila ivabradin za pacijente sa hroničnom srčanom insuficijencijom

Prvi lek za oralnu upotrebu za lečenje hronične srčane insuficijencije koji je odobren od strane američke agencije FDA posle skoro 10 godina

Siren, Francuska, 16. april 2015. godine – Grupa Servier je danas objavila da je kompanija Amgen, nosilac dozvole za stavljanje u promet leka ivabradin (CORAXAN®) za Sjedinjene Američke Države, dobila dozvolu od strane američke agencije FDA za stavljanje ovog leka na tržište, pod zaštićenim imenom CORLANOR®  za lečenje hronične srčane insuficijencije.

“Dozvola agencije FDA za ivabradin predstavlja važan korak ka međunarodnom priznavanju ovog lekakoji je proizvod istraživanja Grupe Servier, a pruža rešenje za kardiovaskularne bolesti koje i dalje predstavljaju jedan od glavnih problema javnog zdravlja”, izjavio je Emanuel Kane (Emmanuel Canet), viši izvršni potpredsednik Grupe Servier za istraživanje i razvoj.    

“Američka registracija ivabradina je dobijena na osnovu ispitivanja vođenih od strane Grupe Servier, a posebno zahvaljujući studiji SHIFT kod pacijenata sa srčanom insuficijencijom. SHIFT studija je sprovedena u 37 zemalja, potvrđujući sposobnost Grupe Servier da razvije timove koji mogu da rade u celom svetu u skladu sa najvišim farmaceutskim standardima”, istakla je Izabel Tupino-Matje (Isabelle Tupinon-Mathieu), direktor centra za inovacije u oblastima kardiovaskularnih bolesti i bolesti metabolizma i potpredsednik Grupe Servier za istraživanje i razvoj.

Paskal Tušon (Pascal Touchon), viši izvršni potpredsednik za naučnu saradnju i razvoj poslovanja, naglasio je da je Grupa Servier posebno ponosna što će njen partner, kompanija Amgen, staviti u promet proizvod kompanije Servier, ivabradin, koji je već registrovan u preko 104 zemlje. “Na taj način ćemo omogućiti američkim pacijentima da imaju korist od ovog leka koji je rezultat francuskog istraživanja”, zatim je zaključio: “ovaj uspeh je jasna nagrada za dve godine primernog partnerstva sa Amgenom u okviru kojeg su principi komplementarnosti i stvaranja zajedničkih vrednosti za dobrobit pacijenata uvek bili najveći prioritet za obe kompanije.”