Naša tri ključna principa

Inspirisani smo verom u uzvišenost profesije kojom se bavimo.

Naša organizacija je zasnovana na istraživanju i posvećenosti budućnosti.

Čitava naša aktivnost se zasniva na tri ključna principa:

  1. Prirodno, naš glavni princip je da zadovoljimo potrebe lekara koji propisuju naše lekove i pacijenata koji imaju koristi od njih.
  2. Na isti način, želimo da naše istraživanje doprinese razvoju medicine. Za nas je istraživanje barem isto toliko značajno koliko i proizvodnja.
  3. Naš treći princip je izuzetno važan, pogotvo zbog toga što se često previđa: svaka osoba zaposlena kod nas treba da bude ispunjena onim što radi.