Ujedinjeni jakom motivacijom

Ponosni smo na više od 21 000 naših zaposlenih širom sveta i na snagu koju oni predstavlju.

Bez obzira na to gde se u svetu nalaze, činjenica da su deo plemenitog istraživačkog projekta, posvećenog napretku, stvara jaku motivaciju u našim zaposlenima.

Cenimo tu motivaciju i činimo sve da je negujemo promovišući izvanredno radno okruženje.

Jedan od naših uspeha je naše čvrsto verovanje u pružanje jednakih mogućnosti za žene na radnom mestu. Žene predstavljaju 58% radne snage (50% izvršnih pozicija, 70% administrativnih i tehničkih radnika i 45% kvalifikovanih radnika).