Uspešna saradnja sa istraživačima

Dugogodišnja saradnja je stvorila bliske veze sa istraživačima na francuskim univerzitetima i institutima, kao što su  INSERM i CNRS.

Na međunarodnom nivou, imamo čvrste veze sa susednim zemljama, kao što je Velika Britanija. Takođe smo aktivno angažovani u mnogim zemljama kao što su SAD, Australija, Kanada, Kina i Rusija.

Isplativost ove saradnje je neprocenjiva u pogledu velikih studija, razmene ideja i vrednih prijateljstava.

Istraživački trud širom sveta

Zalažemo se za prijateljsku, uspešnu i plodnu saradnju sa međunarodnom istraživačkom zajednicom. Za nas je to izvor zadovoljstva, prijateljstva i sinergije.

Naša nepokolebljiva posvećenost istraživanju i razvoju je izvor naše istrajnosti. Osnovali smo međunarodne centre za klinička istraživanja (International Centers for Therapeutic Research (ICTR)) u 19 zemalja. Ovi centri obezbeđuju sve kompleksniju logistiku koja je potrebna za izvođenje velikih kliničkih ispitivanja sada neophodnih za razvoj lekova. 

 

Naši centri se nalaze na sledećim lokacijama: Peking, Brisel, Budimpešta, Buenos Ajres, London, Madrid, Melburn, Montreal, Moskva, Minhen, Pariz, Prag, Rio de Žaneiro, Rim, Seul, Singapur, Stokholm, Tokio i Varšava.