Ključni podaci

  • Prva francuska kompanija u privatnom vlasništvu
  • Više od 21 000 zaposlenih širom sveta, uključujući i 3 000 istraživača koji pripremaju lekove za budućnost
  • 24% obrta investirano u istraživanje i razvoj u 2015. godini
  • 23 novih molekula trenutno u fazi razvoja u sledećim oblastima: onkologija, kardiologija, bolesti metabolizma, neuropsihijatrija i reumatologija
  • Prisutna u 148 zemalja na 5 kontinenata
  • Obrt za 2015. godinu: 3.9 milijardi evra
  • Predstavništvo u Srbiji otvoreno 2007. godine
  • 92% lekova kompanije Servier se propisuje izvan Francuske