Uslovi korišćenja

Dobrodošli na web sajt www.servier.rs.
Korišćenjem ovog sajta potvrđujete da ste pročitali pravnu napomenu i obavezujete se da ćete je poštovati.
Sadržaj uslova korišćenja se može menjati, stoga Vas pozivamo da ih redovno posećujete.

1. Intelektualna Svojina

1.1. Ovaj web sajt (“sajt”) je vlasništvo LES LABORATOIRES SERVIER, kompanije sa akcijskim kapitalom od 34 590 852 eura, registrovane u Privrednom Registru u Nanteru pod brojem 085 480 796, sa sedištem u ulici Carnot br. 50, 92284 Suresnes, Francuska. LES LABORATOIRES SERVIER je kompanija SERVIER grupe. Urednik web sajta kompanije SERVIER je gospodin Olivier GRYSON, Direktor IT Odeljenja. Host Stranice je kompanija PRAXIS.

1.2. Opšta struktura, kao i softver, tekstovi, slike, "know-how" i ostali elementi koji čine sajt, su ekskluzivno vlasništvo kompanije LES LABORATOIRES SERVIER i zaštićeni su primenljivim zakonima o Intelektualnoj Svojini. Samim tim svako neovlašćeno korišćenje materijala sa ovog sajta, delimično ili u celini,  bez izričitog odobrenja kompanije, je zabranjeno i predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Isto važi i za baze podataka koje se pojavljuju na sajtu, koje je SERVIER kreirao i koje su zaštićene autorskim pravom. Zaštitni znaci i logoi kompanije SERVIER i njenih partnera su registrovani. Svako umnožavanje, u celini ili delimično, ovih zaštitnih znakova i logoa, bez izričitog pristanka kompanije LES LABORATOIRES SERVIER, je samim tim zabranjeno.

2. Informacije tehničke prirode

Potvrđujete da imate neophodne veštine za korišćenje ovog sajta i odgovarajuću kompjutersku konfiguraciju koja funkcioniše i nema viruse. Takođe, potvrđujete da ste obavešteni da je web sajt kompanije SERVIER dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, osim u slučaju više sile, poteškoća vezanih za telekomunikacione mrežne strukture ili tehničkih problema. SERVIER može privremeno da ugasi stranicu radi održavanja.

3. Šta treba da znate o internetu

Teško je dati stoprocentnu garanciju za bezbednost podataka koji se prenose putem interneta. Iako smo preuzeli sve potrebne mere za zaštitu ličnih podataka, ne možemo u potpunosti da garantujemo da su informacije koje se prenose direktno ili putem onlajn servisa potpuno sigurne. U skladu sa tim, preuzimate odgovornost pri objavljivanju svojih ličnih podataka, iako mi činimo sve što je u našoj moći da ih osiguramo od trenutka kada ih primimo.

4. Sadržaj web sajta

Na svom sajtu, SERVIER nudi praktične informacije (datumi kongresa, konferencija, simpozijuma, itd...), informacije iz domena medicine i specijalizovane članke. Ove informacije ne predstavljaju stručno ili pravno mišljenje. Za stručno mišljenje, obavezno se obratite lekaru ili farmaceutu. Sve informacije ili materijali objavljeni na sajtu su prikazani u svom izvornom obliku, bez ikakve garancije, izričite ili implicitne.

5. Ograničenje odgovornosti

Uprkos pažnji sa kojom SERVIER proverava informacije i alate koje Vam stavlja na raspolaganje, SERVIER ne može da garantuje tačnost, preciznost i ažuriranje sadržaja sajta. Shodno tome, SERVIER neće ni na koji način biti odgovoran u slučaju greške, odsustva informacija i/ili prisustva virusa na Sajtu. Na isti način, sadržaj objavljenih članaka obavezuje jedino njihove autore.  

Trebalo bi da zadržite svoj stav i stručno mišljenje i da budete kritični. SERVIER se neće smatrati odgovornim za:

  • bilo kakav propust ili netačnost informacija koje se nalaze na sajtu;
  • bilo kakvu štetu nastalu zbog promena u sadržaju i informacijama nastalih kao posledica upada trećeg lica na sajt; 
  • bilo kakvu štetu nastalu kao posledica pristupa ili nemogućnosti pristupa sajtu, njegove upotrebe (uključujući štete povezane sa virusima koji bi mogli da utiču na Vaš kompjuterski sistem) i/ili upotrebe informacija sa sajta.

6. Deo sajta rezervisan za zdravstvene radnike

Ovaj sajt je sačinjen iz dva dela:

  • Prvi deo, namenjen širokoj javnosti, i kojem se samim tim može slobodno pristupiti;
  • Drugi deo, rezervisan isključivo za zdravstvene radnike (lekare, farmaceute i ostale), kojem se može pristupiti samo posle potvrde od strane korisnika da Sajtu pristupa u tom svojstvu, s obzirom na to da ovaj deo Sajta može da sadrži informacije o lekovima namenjene isključivo stručnoj javnosti.

7. Obaveze korisnika

7.1. Poštovanje drugih

U obavezi ste da poštujete primenljive zakone (posebno zakone koji se odnose na zaštitu privatnosti i ličnih podataka). Posebno ćete se suzdržati od bilo kakve zloupotrebe ličnih podataka kojima pristupate, i generalno bilo kakvog čina koji bi mogao da ugrozi privatnost, reputaciju, poštovanje, sliku ili osetljivost drugog korisnika ili bilo koje druge osobe, time što ćete se truditi da izbegnete provokativni, zlobni ili preteći sadžaj, poruku ili tekst.

7.2 Linkovi

SERVIER se trudi da preporučuje isključivo sajtove koji su u skladu sa primenljivim zakonima. Međutim, sadržaj ovih stranica nije pod kontrolom kompanije i SERVIER stoga neće snositi odgovornost za informacije koji se nalaze na spomenutim sajtovima. Korisnici i posetioci sajta ne mogu da aktiviraju link prema ovoj stranici bez prethodno dobijene pismene saglasnosti od kompanije LES LABORATOIRES SERVIER.

8. Kome su namenjene sakupljene informacije?

Lični podaci sakupljeni na sajtu koriste se od strane kompanije Servier za odgovor na Vaše zahteve. Vaša IP adresa je namenjena posebno ovlašćenom osoblju Službe za obradu podataka i spada pod profesionalnu tajnu. 

9. Kako možete koristiti svoje pravo pristupa i izmene

U skladu sa francuskim zakonom o zaštiti ličnih podataka, imate pravo da pristupite, date primedbu ili tražite izmenu Vaših ličnih podataka slanjem dopisa na webmaster@servier.com ili na poštansku adresu: Olivier GRYSON, SERVIER INTERNATIONAL, 35 rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, Francuska. U skladu sa propisima  o zaštiti ličnih podataka, ovo je  individualno pravo koje mogu da  koriste samo osobe na koje se odnosi informacija: iz bezbednosnih razloga, nadležna služba će stoga proveriti vaš identitet da bi se izbeglo svako otkrivanje poverljivih informacija drugoj osobi. U slučaju izmene, kopija ispravljene informacije Vam može biti poslata na lični zahtev.

10. Dodatne informacije

U slučaju da su Vam potrebne dodatne informacije, molimo Vas da kontaktirate gospodina Olivier GRYSON, putem mejla ili na sledeću adresu: SERVIER INTERNATIONAL, 35 rue de Verdun, 92284 Suresnes cedex, France.

11. Primenljivi zakoni i nadležno sudstvo

Ova Stranica je regulisana zakonima Francuske. U slučaju bilo kakvog spora, nadležan je Sud u Nanteru, u Francuskoj.