Saopštenje Grupe Servier

Siren, Francuska, 16. april 2014. godine : Kompanija Les Laboratoires Servier i svi njeni zaposleni su sa velikom tugom primili vest o smrti svog Predsednika i Osnivača, doktora Žaka Serviea (Jacques Servier).

Dr Servier je preminuo u 93. godini života, u svom domu, 16. aprila 2014. godine.

Duh, motivacija i misija ovog izuzetnog čoveka, koji je posvetio ceo svoj život izumu inovativnih lekova, trajaće i podsećati nas na prioritet koji je dat naučnom istraživanju i ljudskim vrednostima u Kompaniji koju je osnovao pre tačno 60 godina. 

Dr Servier je od svoje Istraživačke Grupe napravio Fondaciju početkom 1980-ih godina, želeći da osigura na taj način njenu održivost i istrajnost.

Odredbe koje se odnose na strukturu, Upravni Odbor i njegovog novog Predsednika biće objavljene u najkraćem roku, u skladu sa njegovim instrukcijama.